Chụp Hình

Chụp hình Chân Dung

Chụp Chân Dung – Couple

Chụp hình và viết bài review sản phẩm công nghệ, địa điểm chụp hình, du lịch & ẩm thực

Chụp Gia Đình – Nhóm Bạn

Tổ chức cuộc thi chụp hình, nhiếp ảnh trên cộng đồng lớn nhất Việt Nam

Chụp Cưới – Quay Ký Sự Cưới

Marketing cho studio từ website, nội dung, bài PR trên aphot và chạy quảng cáo.

Chụp hình Sản Phẩm

Chụp Sản Phẩm – Quay Review

Chụp hình và viết bài review sản phẩm công nghệ, địa điểm chụp hình, du lịch & ẩm thực

Chụp Ẩm Thực – Nhà Hàng

Tổ chức cuộc thi chụp hình, nhiếp ảnh trên cộng đồng lớn nhất Việt Nam

Chụp Thời Trang – Look Book

Marketing cho studio từ website, nội dung, bài PR trên aphot và chạy quảng cáo.

Chụp hình Sự Kiện

Chụp Sự Kiện – Khai Trương

Chụp hình và viết bài review sản phẩm công nghệ, địa điểm chụp hình, du lịch & ẩm thực

Chụp Kỷ Yếu – Quay flycam

Tổ chức cuộc thi chụp hình, nhiếp ảnh trên cộng đồng lớn nhất Việt Nam

Chụp Nội Thất – Bất Động Sản

Marketing cho studio từ website, nội dung, bài PR trên aphot và chạy quảng cáo.